Samen met partner Bugembe Womens Group zet Gered Gereedschap zich actief in voor de bouw, inrichting en start van een professioneel naaiatelier ter ondersteuning van jonge zelfstandig werkende kleermaaksters in Bugembe, Oeganda.

Vanuit het naaiatelier bieden we ondersteuning met kennis, vaardigheden, middelen en trainingen. We zullen het atelier uitrusten met professionele naai-, brei- en borduurmachines. De vrouwen kunnen hier een werkplek huren of machine lenen waarmee ze thuis aan de slag kunnen. We zullen toegang bieden tot micro leningen en een marktplaats opzetten voor vraag- en aanbod van werk. Ook zullen we trainingen verzorgen om de ondernemersvaardigheden te vergroten.’

Onlangs was de feestelijke opnening van het atelier. De video geeft een goed beeld van de doelstellingen van het project, behaalde resultaten tot nu toe en de feestelijke opening.