“LEERLINGEN ZIJN NU BETER INZETBAAR EN ZELFREDZAMER OP DE ARBEIDSMARKT!”

Bruno Sserunkuma Akejo, directeur Action for Child Social and Economic Transformation (ACSET)

Action for Child Social and Economic Transformation (ACSET) is actief in Lira in het noorden van Oeganda. De organisatie bestaat sinds 2012 en zet zich op verschillende manieren in om het leven van de lokale gemeenschap te verbeteren o.a. door jonge Oegandezen te trainen in beroepsvaardigheden.

Bruno Sserunkuma Akejo is de directeur van ACSET. “Dankzij de samenwerking en steun van Gered Gereedschap hebben we 230 jongeren kunnen opleiden tot vakman of vakvrouw. Wij hebben ons trainingscentrum volledig kunnen uitbouwen tot een volwaardig beroepsopleidingsinstituut genaamd; Skills for All Vocational Training Institute (S4A VTI). Het uiteindelijke doel van het S4A Vocational Training Institute is om de armoede te verlichten, het levensonderhoud te verbeteren en kwetsbare jongeren in staat te stellen zelfredzaam te zijn. Dankzij de steun van Gered Gereedschap hebben we professionele werkplaatsen op kunnen zetten voor kleermaken, autotechniek, houtbewerking, metaalbewerking en lassen. Deze werkplaatsen gebruiken we voor het opleiden van de jongeren maar ook om inkomsten te genereren voor de school.

We hebben nu een positieve leeromgeving kunnen creëren voor de leerlingen. Door de beschikbaarheid van de juiste gereedschappen en machines kunnen ze hun theoretische kennis direct toepassen in de praktijk, zo hun vaardigheden ontwikkelen en toepassen in het door hen gekozen beroep. Je ziet dat de leerlingen competenter en zelfverzekerder worden, je ziet ze groeien. Hierdoor zijn ze uiteindelijk beter inzetbaar en zelfredzamer op de arbeidsmarkt. Maar ook voor de instructeurs is het een enorme vooruitgang. Ze kunnen nu het juiste gebruik van de gereedschappen of handige tips en tricks direct in de praktijk demonstreren. Leerlingen kunnen makkelijker gestimuleerd worden om actief mee te doen en er kan direct feedback gegeven worden. Al met al wordt hiermee de algehele kwaliteit van het onderwijs sterk verbeterd.

Tekst loopt door onder de video

De ondersteuning heeft ook een positieve impact gehad op onze reputatie, we zijn beter zichtbaar binnen de gemeenschap. We proberen dit verder te stimuleren door lokale leiders op regelmatige basis te betrekken bij het werk van onze organisatie. Meer leerlingen weten ons nu te vinden. Naast de 125 studenten die de afgelopen drie jaar de opleiding hebben afgerond, hebben we momenteel 105 studenten op school, zowel uit de formele als de niet-formele trainingen van het instituut. Dankzij de steun van andere organisaties zijn we in staat om beroepsopleidingen aan te bieden aan nog eens 320 kwetsbare jongeren in de komende 2 jaar. We hebben 6 extra leraren aan kunnen nemen.

We ondersteunen onze studenten na het volgen van hun opleiding bij het vinden van werk. We hebben contact met veel eigenaren van lokale bedrijven en we verwijzen hen vaak door, ook voor eventuele stageprogramma’s. Mooi voorbeeld is Obal Desmond uit Oyam. Hij is een van onze studenten die van 2019 tot 2022 zijn opleiding Blokleggen en Betonpraktijken (BCP) heeft gevolgd en goed presteerde op het examen. Dit alles was mogelijk dankzij de gereedschappen en machines van Gered Gereedschap die het lesgeven en leren voor de studenten op het instituut vergemakkelijkten. Nu werkt Obal Desmond bij een bouwbedrijf en verdient hij een inkomen waarmee hij met zijn gezin kan onderhouden. Die zelfredzaamheid, daar doen we het voor!’

WAT HEBBEN WE BEREIKT?

    Samen met ACSET Uganda hebben we 230 jongeren kunnen opleiden tot vakman of vakvrouw. Het trainingscentrum is uitgebouwd tot een volwaardig beroepsopleidingsinstituut Skills for All Vocational Training Institute (S4A VTI).

OVERIGE DETAILS

     Lira, Oeganda
     Versterken vakonderwijs
     Levering Gereedschappen en Machines
     Diverse vakgebieden

Steun vakmensen in ontwikkelingslanden

PROJECT IN BEELD