“ZODRA ZE NU HIER VAN SCHOOL KOMEN HEBBEN ZE WERK!”

Ft. Francis Ssengendo, St. Dennis Vocational Training Centre, Oeganda

Een praktisch beroep begint altijd met een goede opleiding. Dat is de basis. Daar leer je de theorie én de praktijk. Daarom zetten we met onze programma’s in op kwalitatief goed vakonderwijs in Afrika, bereikbaar voor iedereen. Bijvoorbeeld door het ondersteunen van technische vakopleidingen met gereedschappen en machines.

Een mooi voorbeeld van zo’n vakopleiding is St. Dennis Vocational Training Centre in Oeganda. Waar je ziet hoe een goede beroepsopleiding het verschil maakt voor de jongeren aldaar.

WAT HEBBEN WE BEREIKT?

     Versterken van het vakonderwijs op St. Dennis Vocational Training Centre. Jongeren krijgen goed technisch vakonderwijs, dus vergroot hun kansen op werk en een beter leven.

OVERIGE DETAILS

     Entebbe, Oeganda
     Versterken vakonderwijs
     Levering gereedschappen en machines
     Verschillende vakgebieden

Steun vakmensen in ontwikkelingslanden