In het najaar van 2016 voerden we samen met u succesvol actie voor het Integrated Polytechnic Regional Centre (IPRC) in het zuiden van Rwanda. Begin augustus vertrok vanuit ons logisiek partner de Baanderij in Gouda de container met gereedschappen richting Rwanda.

 

De afgelopen periode zijn diverse werkplaatsen in Nederland (o.a. Westvoorne, Voorst, Best, Heusden, Deventer, Heerlen) druk bezig geweest met het opknappen en transport klaar maken van de gereedschappen.

De gereedschappen zullen ingezet worden om het beroepsonderwijs te versterken. Veel scholen zijn na de verwoestende burgeroorlog weer vanuit een nulpositie opgestart en hebben grote behoefte aan ondersteuning. Zo ook IPRC. Gestart in 2012 met 200 leerlingen huisvest de school nu al meer dan 2.000 leerlingen op de eigen campus. Daarnaast fungeert het IPRC ook als overkoepelend orgaan voor 80 kleine vakscholen die verspreidt liggen over de gehele zuidelijke regio.

Met de gereedschappen en machines die nu onderweg zijn naar Rwanda kan IPRC weer meer studenten opleiden tot timmerman, metaalbewerker, elektromonteur of loodgieter. Jongeren krijgen zo de kans op een zelfstandig bestaan!

We willen iedereen die op een of andere manier bijgedragen heeft aan dit succesvolle project bedanken. Samen maken we er werk van!