Normaal schrijf ik hier over Gered Gereedschap in het algemeen. Deze keer schrijf ik, bij wijze van uitzondering, over mijzelf. Althans over mijn positie binnen deze mooie organisatie. De reden is dat na 9 jaar voorzitterschap, de statuten mij helaas dwingen om terug te treden. Met een zekere weemoed heb ik onlangs dan ook mijn plek ter beschikking gesteld.

 

Ik kijk terug op een fantastische periode waarin we met het hele team van Gered Gereedschap – vrijwilligers, staf, werkplaatsen en lokale partners– mooie stappen vooruit hebben kunnen zetten. Dat konden we vooral doen dankzij de steun van de vele supporters die ons doel een warm hart toedragen. Mensen zoals u. Dankzij uw niet aflatende steun zijn we in staat om in meer en meer gemeenschappen en levens in Oeganda, Tanzania, Malawi en Ghana een blijvende impact te maken. En daar wil ik u voor bedanken.

Arjan van Dijk zal mij als nieuwe voorzitter opvolgen; hij kan bogen op ruime bestuurlijke ervaring. Daarnaast zijn er ook twee extra bestuursleden aangetreden die hun kennis en ervaring graag inzetten voor het goede doel: Gerrit Ribbink en Kees de Bouter. U zult binnenkort ongetwijfeld meer van hen horen.

Met enthousiaste groet,

Bob de Koff
(Aftredend) Voorzitter Gered Gereedschap