Goed nieuws vanuit ons logistiek centrum in Gouda. Daar vertrok op begin februari een container vol gereedschappen en machines naar Oeganda!

  

Aan boord materialen bestemd voor het verder professionaliseren van 2 vakgebieden (Metaalbewerking en Houtbewerking) op twee scholen in de regio Jinja: Prime Vocational Institute en Pioneer Vocational Institute.

Deze ondersteuning maakt deel uit van een bredere samenwerking met beide scholen waarin we – naast het leveren van gereedschappen en machines – meer bouwstenen van onze programma’s inzetten om het vakonderwijs in de regio Jinja te versterken. Zo trainen we de leraren in hun didactische en technische vaardigheden, zorgen we met studiebeurzen dat kansarme jongeren naar school kunnen en scherpen we het curriculum aan voor betere aansluiting op de lokale arbeidsmarkt. Ook zorgen we met het opzetten van stageplekken en starterssets gereedschappen voor een betere toetreding tot de arbeidsmarkt na afloop van de opleiding. Bekijk voor meer informatie over onze inzet in de regio Jinja ook deze video op YouTube

We willen iedereen bedanken die hier op een of andere manier aan bijgedragen heeft. Speciale vermelding daarbij voor Stichting CCHO, Stichting Bon Coeur en Ultimo Software Solutions. Dank voor jullie support!