Gered Gereedschap steunde partner Women of Purpose in Oeganda met naaimachines en gereedschappen ter ondersteuning van de kleermakers- en timmeropleidingen. We spraken Beatrice Katushabe, directeur van Women of Purpose over de positieve ontwikkelingen na deze steun.

 

‘In Oeganda is het armoedecijfer hoog. Als gevolg daarvan is er veel sprake van gender gerelateerd geweld, kindermisbruik en een gebrek aan mogelijkheden voor jonge vrouwen. Veel meisjes hebben niet de mogelijkheid om binnen hun gezin keuzes te maken, worden vaak onder druk gezet om school te verlaten en op jonge leeftijd te trouwen of thuis te gaan werken. Vrouwen die school niet hebben afgemaakt, hebben geen toegang tot beroepsopleidingen of vormen van hoger onderwijs, wat vaak leidt tot volledige afhankelijkheid van hun echtgenoten. Om deze cyclus te doorbreken zijn we vorig jaar vanuit Women of Purpose een pilot gestart waarin we de overlevenden van kindhuwelijken en alleenstaande moeders zelfstandiger willen maken door hen de mogelijkheid te geven om een vakopleiding te volgen.

 

Om deze pilot te ondersteunen hebben we in maart 2022 van Gered Gereedschap naaimachines en gereedschappen ontvangen voor onze kleermakers en timmeropleidingen. We zijn toen ook begonnen met het werven van leerlingen en leraren voor het programma. Het programma heeft inmiddels 22 deelnemers. Nankwasa Allen is er daar een van; zij werd door haar man uit haar echtelijke woning verjaagd met een jong kind van acht maanden als gevolg van huiselijk geweld. Ze had geen hoop meer, stond op het punt om in de prostitutie te belanden, totdat ze ons benaderde voor steun. Nu volgt ze bij ons de opleiding Kleermaken en Mode. Ze hoopt na voltooiing van de training haar eigen bedrijf te kunnen runnen en daarnaast haar drie kinderen op te voeden.’

Naast vakinhoudelijke kennisoverdracht doet Women of Purpose meer binnen het programma. Beatrice Katushabe vertelt: ‘We hebben ook wekelijkse bijeenkomsten met deelnemers en een gezondheidswerker om voorlichting te geven en het bewustzijn te vergroten over kwesties als bijvoorbeeld gezondheid en vrouwenrechten. Aan het einde van de trainingsperiode leggen de deelnemers een examen af en ontvangen ze officiële certificaten. Maar dan houdt het niet op: we helpen de vrouwen ook hun eigen bedrijf op te starten. We organiseren bedrijfstrainingen, vragen lokale bedrijven en instanties om de vrouwen te ondersteunen en organiseren beurzen waar de vrouwen hun producten kunnen verkopen. Zo zal dit project leiden tot minder armoede, minder werkloosheid en een algehele betere levenskwaliteit voor deze jonge vrouwen. Een mooi resultaat!’