Steeds meer Nederlanders kiezen ervoor om een goed doel op te nemen in hun testament. Overweegt u om Gered Gereedschap te laten delen in uw nalatenschap? Een prachtig idee!

 

Door naast uw dierbare familie en vrienden ook een goed doel te steunen waar u enthousiast over bent, kunt u uw idealen laten voortleven. Samen met Gered Gereedschap kunt u een blijvende positieve impact maken en het leven van kansarme jongeren in ontwikkelingslanden ten goede veranderen. Elke gift, hoe groot of klein ook, in de vorm van geld of materiële ondersteuning, is waardevol voor ons.

U kunt erop vertrouwen dat Gered Gereedschap uw nalatenschap op een doeltreffende en integere manier zal inzetten, geheel volgens uw wensen. Het opnemen van Gered Gereedschap in uw nalatenschap heeft bovendien een extra voordeel: het is belastingvrij. Als goed doel met ANBI-status is Gered Gereedschap vrijgesteld van erfbelasting, waardoor uw nalatenschap voor de volle 100% wordt benut voor het beoogde doel. Er zijn verschillende mogelijkheden om Gered Gereedschap in uw testament te vermelden, bijvoorbeeld als erfstelling of legaat. Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek hierover of heeft u vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met mr. Pablo van Klinken via pr@geredgereedschap.nl.

Door Gered Gereedschap op te nemen in uw testament, geeft u uw idealen een waardevolle betekenis die nog vele generaties zal voortleven. Samen kunnen we een positieve verandering teweegbrengen en de toekomst van jonge vakmensen in ontwikkelingslanden positief beïnvloeden.