De Nederlandse Ellen Seldenthuis verhuisde in 2004 naar Tamale, Ghana, om daar als ontwikkelingswerker te gaan werken. Dat leidde in 2009 tot de oprichting van de Nederlandse NGO Stichting Adwuma Ye (Goed Werk). Gered Gereedschap steunt met naaimachines.

 

Adwuma Ye bestaat uit drie verschillende projectorganisaties, waarmee Ellen vooral jongeren van 16 tot 25 jaar helpt. Sinds 2018 is er een vierde tak: GET APP(renticeship) & WORK. Losjes vertaald: Sta op en werk!

GET APP & WORK biedt een stageplaats aan voor 24 weken. Daarin leren jongeren om te werken met een naaimachine, kleding te meten en een goede werkhouding te ontwikkelen. Dat is Leren voor Later. De stageverdienste wordt apart gehouden (ze krijgen wel zakgeld), zodat ze na afloop van de stagetijd voldoende geld hebben om een officiële opleiding te volgen (denk aan schoolgeld, een uniform, of gereedschappen).

   

Tijdens de stagetijd maken ze producten voor de andere drie projectorganisaties zoals tassen, speelgoed of sanitair verband. De naaimachines die GG al in 2016 leverde worden intensief gebruikt en doen zwaar werk. Ze zijn sterker en duurzamer dan de nieuwe naaimachines die in Ghana te koop zijn!

Hierna stromen de jongeren door naar een beroepsopleiding bij een Educational Centre. Adwuna Ye blijft ze begeleiden tot ze uiteindelijk hun diploma behalen en zelfstandig hun vak uitoefenen. Dat werkt: de eerste is gediplomeerd, tientallen anderen zijn bezig.

Daarom gaat de organisatie uitbreiden naar andere beroepen, zoals kledingproductie, met een grotere groep, ondersteund door de staf en 26 medewerkers met een verstandelijke beperking. Animo genoeg – zonder reclame is er zelfs een wachtlijst ontstaan.

Toen Adwuma Ye in 2019 nogmaals om naaimachines vroeg voor GET APP & WORK hielpen we natuurlijk mee. Het project krijgt meer productieopdrachten van lokale (hulp-)organisaties. Denk aan 550 tassen voor een bedrijf. Bovendien maakten ze ontelbare hoeveelheden mondkapjes, die onder andere in 66 Nederlandse WereldWinkels te koop waren.

GET APP & WORK: Leren voor Later, dat werkt!