Oude gereedschappen inzamelen voor Gered Gereedschap, bij Groenhart weten ze niet beter. De samenwerking tussen de bouwtechnische groothandel uit de regio Noord-Holland en Gered Gereedschap loopt al sinds medio 2008.

Voor het inzamelen van de gebruikte gereedschappen liet het bedrijf eigen roestvrijstalen bakken maken die prominent staan opgesteld in alle tien de vestigingen. Dit levert jaarlijks zo’n vijf pallets oud gereedschap op die naar de werkplaats van Gered Gereedschap in Heiloo worden verstuurd.

Jurjen Groenhart, algemeen directeur: “Als regionaal bedrijf hechten wij veel waarde aan lokale initiatieven. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om verder te kijken dan onze eigen landsgrenzen. De samenwerking met Gered Gereedschap sluit hier perfect bij aan. Enerzijds is er de lokale link met de werkplaats in Heiloo waar de ingezamelde gereedschappen opgeknapt worden, anderzijds steunen we met deze opknapte gereedschappen mensen in ontwikkelingslanden bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan.”

Ook in de eigen bedrijfsvoering zijn duurzaam ondernemen en maatschappelijke betrokkenheid belangrijke speerpunten. Zo is Groenhart aangesloten bij diverse goede doelen en duurzaamheidsinitiatieven en wordt er bij het werven van nieuw personeel eveneens gekeken naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook de medewerkers worden actief betrokken bij de invulling van de sociale rol. Jurjen: “Zodra de situatie rondom corona het weer toelaat, willen we met onze eigen mensen een keer gaan kijken en meehelpen in de werkplaats. Op die manier geven we de verbinding met Gered Gereedschap een extra dimensie en maken we het voor onszelf tastbaar.”

Meer informatie: www.groenhart.nl