“DIT IS ONS SUCCESVERHAAL!”

Ziblim Yakubu is een man met een missie. Vanuit de stad Tamale coördineert hij de diverse projecten van het Wuni Zooya Development Programme (WUDEP), een organisatie die zich sinds 2004 inzet om de leefomstandigheden en toekomstperspectieven van de bevolking in de noordelijke districten van Ghana te verbeteren.  Dit deel van Ghana behoort tot de armste regio’s in het land en veel jongeren trekken eruit weg om in de steden in het zuiden – vaak tevergeefs – werk te gaan zoeken. WUDEP verzorgt vakopleidingen voor jongeren in dit gebied om hun mogelijkheden te vergroten om in de eigen regio werk te vinden of een eigen bedrijf te starten.

Zo wil WUDEP bijdragen aan het afremmen van de uittocht van jongeren naar het zuiden. Dat is Ziblims missie en Gered Gereedschap helpt hem daarbij door het leveren van gereedschappen en machines voor o.a. houtbewerking, fietsreparaties en kleermakerij. Onlangs arriveerde een grote partij van deze gereedschappen en machines in Noord-Ghana. Kort daarna bezochten wij Ziblim in zijn kantoor in Tamale.  Als wij hem naar de samenwerking met Gered Gereedschap vragen, reageert hij enthousiast: ‘Sinds Gered Gereedschap met ons is gaan samenwerken, kunnen wij onze cursisten veel beter begeleiden. Met de geleverde gereedschappen kunnen we ze niet alleen beter opleiden, maar ze ook gereedschap meegeven om na hun opleiding een eigen zaak mee te beginnen.’

NIEUWE OPLEIDINGEN

WUDEP verzorgt vakopleidingen in twee grote centra in de buurt van de provincieplaatsen Kumbungu en Savelugu. Daarnaast zijn er nog een paar kleinere opleidingscentra. ‘Maar we willen gaan uitbreiden,’ zegt Ziblim. ‘Met de kort geleden door Gered Gereedschap geleverde naaimachines kunnen we nu ook starten met een kleermakersopleiding in het Mion district. Zo kunnen we ook daar een vakopleiding verzorgen die mensen een kans op een baan of het openen van een eigen bedrijfje in de eigen regio biedt.’ Ziblim zwijgt even terwijl hij de glazen van zijn bril met hoornen montuur schoon wrijft. Dan zegt hij: ‘We worden van alle kanten aangemoedigd om nieuwe opleidingscentra te openen. Door lokale overheden, religieuze leiders, dorpsoudsten, noem maar op. Zij zien dat onze opleidingen om het toekomstperspectief van jongeren in deze regio te verbeteren effect hebben.

De hulp van Gered Gereedschap is daarbij onmisbaar. In de afgelopen twee maanden zijn er zeventig cursisten afgestudeerd in ons opleidingscentrum in Savelugu en we hebben ze allemaal goed gereedschap kunnen meegeven om hetzij in loondienst of als zelfstandige aan de slag te gaan.’ Ziblim zet zijn bril weer op. Glimlachend zegt hij: ‘En zo hebben we samen met Gered Gereedschap in de afgelopen jaren ruim driehonderd jongeren uit deze regio een kans op een betere toekomst kunnen bieden. Dit is óns succesverhaal.’

WAT HEBBEN WE BEREIKT?

     Goed praktijkonderwijs voor 300 jonge vakmensen.

OVERIGE DETAILS

     Tamale, Ghana
     Leren
     Gereedschap en machines voor vakonderwijs
     Vakgebieden: autotechniek, houtbewerking, metselen, kleermaken.

Steun vakmensen in ontwikkelingslanden

MEER PERSOONLIJKE VERHALEN VAN WUDEP:

Zij profiteerden van onze steun.


Fhariya Alidu
leerling kleermaakster

 “Ik was wel altijd al bezig met mode en kleermaken. Maar dat ik er mijn beroep van zou kunnen maken, leek mij onmogelijk.

Lees verder


Abu Iddrisu
leerling timmerman

 “‘Ik wist niet wat ik moest doen met mijn leven, maar nu weet ik het: ik wil mijn eigen timmermanswerkplaats openen en ook zelf jongeren gaan opleiden!

Lees verder


Shirazu Amartha
leerling kleermaakster

 “Sinds ik met deze cursus begonnen ben, heb ik het gevoel dat ik best wel wat kan. Ik heb nu echt het idee dat ik wat van mijn leven kan maken. Ik sta graag op eigen benen en ben het liefst mijn eigen baas.

Lees verder

PROJECT IN BEELD