ANBI 2021-06-30T14:05:19+00:00
Onze Doelstellingen
Jaarplan
Bestuur
Juridische gegevens

DOELSTELLINGEN GERED GEREEDSCHAP

Gered Gereedschap zet zich in voor vakmensen in ontwikkelingslanden. Onze algemene doelstellingen zijn vastgelegd in onze statuten. Onze aanpak voor de langere termijn is vastgelegd in het beleidsplan en strategiedocument.

Bij het maken, monotoren en bijsturen van deze plannen zijn zowel bestuur als de staf van de stichting betrokken. Daarnaast worden tijdens landelijke bijeenkomsten werkplaatsen en vrijwilligers gevraagd om inbreng. Ook vragen we partners, vrijwilligers en andere hulpverlenende organisaties om hun visie op onze plannen.

JAARPLAN

Op basis van onze langere termijn visie en vastgestelde koers stellen we per jaar onze doelstellingen vast. We bepalen welke bouwstenen ingezet gaan worden, welke projecten ondersteund worden en met welke partners samengewerkt gaat worden. Deze doelstellingen worden vastgelegd in het jaarplan.

Het bestuur en de stafleden evalueren een aantal keren per jaar in hoeverre de behaalde resultaten voldoen aan de vastgestelde doelstellingen.

Onze Ambitie

BESTUUR

De leiding van Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap is in handen van het stichtingsbestuur. Zij zetten in hoofdlijnen het beleid uit en nemen beslissingen op strategisch niveau. Daarbij laten ze zich adviseren door de projectmanagers en vrijwilligers van Gered Gereedschap.

Het bestuur bestaat uit vijf leden die allen ook actief meewerken in de uitvoering. Alle bestuursleden zijn vrijwillig en onbezoldigd verbonden aan Gered Gereedschap. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Bob de Koff
Voorzitter

‘Ik zet me in voor GG omdat het een mooie organisatie is die arme mensen in Afrika ondersteunt met een ambachtelijke opleiding en vervolgens aan werk of ondernemerschap helpt, ergo de mensen zelfredzaam maakt. Daarnaast voorkomt het inzamelen van gebruikt gereedschap onnodige milieubelasting en bieden we zo’n 500 gemotiveerde vrijwilligers de kans om zich nuttig te maken voor dit goede doel.’

Arend Stemerding
Secretaris

‘Gered Gereedschap inspireert mij omdat de aanpak heel praktisch is, en omdat het een combinatie is van mooie doelstellingen in Afrika en in Nederland. Uiteraard in Afrika om mensen een zelfstandig bestaan te geven, wat in de komende jaren super belangrijk is voor Afrika en daarmee ook voor Europa. Ook in Nederland dient GG een goed doel: duurzaam hergebruik van gereedschap en zinvol werk voor vrijwilligers in de werkplaatsen. En zo nu en dan levert GG ook gereedschap voor een bestemming in Nederland zelf. De combinatie van dit alles vond en vind ik heel mooi.’

Evelien van der Voorde
Bestuurslid

‘Gered Gereedschap helpt  startende technici in ontwikkelingslanden. Wat mij aanspreekt is dat onze ondersteuning concreet is en breed. Van 40 handnaaimachines voor een schoolklas, een starterskist voor een afgestudeerde tot een volledig ingerichte metaalwerkplaats van waaruit jonge metaalbewerkers hun producten leveren. Scholieren en jonge ondernemers maken met deze praktische steun een stap voorwaarts. Daar zet ik me heel graag voor in!’

Mieke Schulte
Bestuurslid

‘Voor mij is Gered gereedschap een bijzondere en een slimme organisatie. Gereedschap wat je normaal weg zou gooien, kan je bij ons inleveren. Het wordt opgeknapt en gaat vervolgens een tweede leven leiden in een Afrikaans land. Zo’n 500 vrijwilligers  in heel Nederland werken hier actief  aan mee. Hoe mooi is dat!’

Jan Galesloot
Penningmeester

JURIDISCH

Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap
RSIN nummer 8526 48 340.
KVK nummer: 57592942.
Triodos Bank: NL 34 TRIO 021 21 12 430

Adres: M van Bouwdijk Bastiaansestraat 58, 1054 SP, Amsterdam.
E-mail: info (at) geredgereedschap.nl
Telefoon: +31 (0)6 14 23 05 18
Internet: www.geredgereedschap.nl

Downloads