Na 9 jaar in het bestuur van Gered Gereedschap zal onze voorzitter Bob de Koff volgens de statuten helaas binnenkort moeten terugtreden. Gered Gereedschap is derhalve op zoek naar een nieuwe voorzitter. Lees hier zijn oproep aan geïnteresseerden om te reageren.

 

Gered Gereedschap is een prachtige organisatie. We ondersteunen vakonderwijs en technisch ondernemerschap in Oeganda, Tanzania, Ghana en Malawi met kennis, kunde en middelen om de vaak kansarme jongeren zelfredzaam te maken. Ook stimuleren we circulariteit door het hergebruik van gereedschap en bieden we in onze 25 werkplaatsen verdeeld over het land zo’n 500 vrijwilligers de kans om aan een betere wereld bij te dragen.

Vanuit het landelijk bureau in Amsterdam verzorgen we de projectontwikkeling, fondsenwerving en projectuitvoering. Hier werken vier parttime professionals en een aantal vrijwilligers. We hebben onze strategie een aantal jaren geleden herijkt en veel (grotere) fondsen hebben daar vertrouwen in en ondersteunen onze activiteiten. Daardoor kunnen we steeds grotere projecten oppakken en echt substantiële veranderingen teweeg brengen.

Wie neemt de voorzittershamer van mij over?

Na 9 jaar in het bestuur van deze leuke, gemotiveerde club moet ik volgens de statuten helaas aftreden. Jammer, want het is leuk en zinvol werk, maar een frisse wind is ook wel weer goed. Het bestuur bestaat momenteel uit 3 personen maar een of twee extra bestuursleden zouden welkom zijn. Er is regelmatig onderling overleg en een maandelijkse vergadering met de ZZP-ers. Het bestuur is eindverantwoordelijk en neemt de beslissingen in collegiaal overleg. De onderlinge sfeer is uitstekend.

Als voorzitter ben je natuurlijk bezig met de lange termijn strategie en de korte termijn operationalisering. Je weegt belangen af, houdt de sfeer goed en werkt samen met een gemotiveerd team. De bestuursvergaderingen staan onder jouw leiding, waarbij je zorgt voor een effectieve besluitvorming.

Belangrijke uitdagingen voor de naaste toekomst zijn:

  • Updaten en aanscherpen van de strategie: hoe verder groeien en projecten beter beheren
  • Evaluatie van het huidige organisatiemodel: past dit nog wel bij maatschappelijke ontwikkelingen en verdere groei
  • Opzetten en evalueren van een lokale NGO in Uganda. Dit jaar gaan we hiermee starten en ervaring opdoen. Dan evalueren of dit het juiste ontwikkelingsmodel is en bekijken of dit ook in andere landen kan worden uitgerold.

Ergo, voldoende leuke uitdagingen voor een ondernemende en ambitieuze man/vrouw met bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring. Er is een sterke voorkeur voor iemand met ervaring in de NGO sector op het gebied van sociaal ondernemerschap en/of fondsenwerving en/of Afrika.
Omdat het uitvoerende werk merendeels door onze ZZP-ers en vrijwilligers wordt gedaan valt het tijdsbeslag mee, maar een paar uren per week kost het gemiddeld wel. Uiteraard worden onze grotere projecten in Afrika af en toe door bestuursleden bezocht, maar omdat we zorgvuldig met onze middelen omgaan proberen we dat wel te beperken.

Dit is een mooie kans om vanuit jouw management ervaring de toekomst en verdere groei van Gered Gereedschap mede vorm te geven en daarmee te helpen de armoede in de wereld een beetje tegen te gaan.

Lijkt het je wat of heb je vragen, bel of mail me dan!
bob.dekoff@geredgereedschap.nl
0646206222

(acquisitie wordt niet op prijs gesteld)